ISSS 2011 - Internet ve státní správě a samosprávě

Vydáno: 8 minut čtení

Ve dnech 4. a 5. dubna 2011 se v Hradci Králové uskutečnil již 14. ročník konference ISSS. V kongresovém centru Aldis se setkali politici, zástupci státních orgánů a samospráv, odborníci a dodavatelé moderních technologií z domova i ze zahraničí, aby se společně věnovali problematice e-Governmentu1) na evropské, národní, regionální i lokální úrovni.

ISSS 2011 - Internet ve státní správě a samosprávě
Mgr.
Martina
Smetanová
Deloitte Audit Praha
Hlavním pořadatelem konference byla společnost Triada. Generálním partnerem se stala Česká spořitelna. Na její přípravě se podílela i některá ministerstva a podnikatelské subjekty. Výkonným ředitelem konference byl Tomáš Renčín.
Letošní ročník ISSS se konal pod záštitou premiéra České republiky Petra Nečase, ministra vnitra Radka Johna, ministra zdravotnictví Leoše Hegera, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a Asociace krajů České republiky. Konferenci Visegrádské čtyřky jako obvykle zaštítil Přemysl Sobotka (1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky). Garanty jednotlivých programových bloků byla zejména ministerstva a státní organizace.
Konferenci i letos doprovázela mezinárodní setkání LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).
 
Program konference
Program konference navázal na předchozí ročníky. Nechyběly otázky spojené s budováním systému základních registrů, zkušenosti z provozu datových schránek, problematika
konverze
dokumentů, digitalizace a archivace dokumentů, informace o projektu Czech POINT, bezpečnost v oblasti ICT2), informační systémy územních samosprávných celků nebo možnosti financování projektů z prostředků strukturálních fondů EU.
Součástí programu byly i specializované odborné bloky věnované např. elektronizaci zdravotnictví (e-Health), e-Turismu, e-Justici nebo digitalizaci televizního vysílání na území České republiky.
 
a) Základní registry
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech vymezuje obsah základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem, a dále zřizuje Správu základních registrů.
V ČR budou, podle zákona, existovat tyto základní registry:
*
Registr obyvatel (ROB),
ve kterém budou vedeny údaje o fyzických osobách, kterými jsou státní občané ČR, cizinci, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu, cizinci s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou apod.;
*
Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS),
který bude obsahovat údaje o těchto osobách;
*
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN),
ve kterém budou vedeny jako referenční údaje - údaje vztahující se k územním prvkům a územně-evidenčním jednotkám a nemovitostem;
*
Registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP),
který bude spravovat údaje o územních prvcích a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách.
Sdílení dat mezi jednotlivými základními registry bude zajištěno prostřednictvím, informačního systému základních registrů (ISZR). Správcem tohoto systému bude nově vytvořený správní úřad Správa základních registrů. Tento úřad bude podřízen ministerstvu vnitra.
K údajům v základních registrech budou mít přístup pouze orgány veřejné moci (orgánem veřejné moci se podle zákona rozumí státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy).
 
b) Datové schránky
Přesně před rokem a půl představilo ministerstvo vnitra první podobu Informačního systému datových schránek (ISDS). K 6. 3. 2011 bylo systémem přeneseno 36 milionů zpráv.
Datové schránky umožňují nahrazení listinné komunikace s úřady datovými zprávami. Jejich prostřednictvím je možné posílat všechny žádosti (např. daňové přiznání, žádost o stavební povolení apod.), stížnosti atd. Výjimku tvoří pouze ty dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, zbrojní pas apod.).
 
c) Czech POINT
Czech POINT znamená
Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál.
Je jedním z prvních projektů českého e-Governmentu. Jeho cílem je vybudovat a rozvíjet systém kontaktních míst veřejné správy. Na začátku vzniku byly jeho součástí pouze tři agendy (výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí), dnes jich má více než 15.
Czech POINTy jsou v současné době rozšířeny na více než 5 000 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů.
 
Klaudie - nový symbol e-Governmentu
Ministerstvo vnitra představilo nový symbol e-Governmentu - Klaudii (symbol cloud computingu), která má, jako nová partnerka eGONa3) zajistit, aby ICT projekty byly nejen efektivnější a levnější, ale aby také umožnily přechod od současného stavu blížícího se správě majetku k modelu poskytování a odebírání služeb.
Klaudie (komplex systémů, který by měl vzniknout jako „orchestrovaný“ soukromý cloud veřejné správy) se stane poskytovatelem centrálních nebo regionálních orchestrovaných průřezových a agendových služeb pro orgány veřejné moci a jejich klienty.
 
d) Digitální televizní vysílání
Digitalizace televizního vysílání probíhá v České republice od roku 2008. V letech 2009 a 2010 bylo vypnuto zemské analogové vysílání v územních oblastech Praha, Plzeň, Sušice, České Budějovice, Ústí nad Labem a Brno město. V roce 2011 se chystá vypnutí analogového televizního vysílání pro územní oblasti Jihlava, Trutnov, Brno a Ostrava. Na rok 2012 pak zbývá územní oblast Zlín a menší vysílače v územní oblasti Jeseník.
 
Doprovodný program
Konference ISSS byla i letos doprovázena mezinárodní konferencí
V4DIS
(Visegrad Four for Developing Information Society)
zaměřenou na výměnu zkušeností a spolupráci zemí Visegradu v oblasti informatizace veřejné správy a
LORIS
(Local and Regional Information Society)
věnovanou především twinningové spolupráci a výměně zkušeností evropských měst a regionů.
 
Udělování cen
Tradiční součástí konference ISSS bylo i vyhlašování cen oblíbených soutěží.
Dne 3. 4. 2011 byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže
Český zavináč.
Toto ocenění bylo uděleno soutěži Zlatý erb, která v posledním desetiletí sehrála důležitou roli při zvyšování úrovně webových stránek obcí a měst.
V rámci slavnostního společenského večera byly v pondělí 4. dubna 2011 vyhlášeny i další ceny soutěží
Zlatý Erb
(soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí),
EuroCrest
(evropská soutěž měst a obcí o nejlepší webové stránky),
Biblioweb
(soutěž o nejlepší webovou prezentaci knihovny) či
JuniorErb
(soutěž určená mladým talentovaným tvůrcům internetových projektů a webových stránek).
Vítězi
Zlatého Erbu
se staly v kategorii „nejlepší webová stránka města“ Hradec Králové, v kategorii „nejlepší webová stránka obce“ Okříšky (kraj Vysočina) a v kategorii „nejlepší elektronická služba“ Most - Mostecké televizní vysílání TV Most Expres.
Zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky získaly v kategorii obce Radimovice (Liberecký kraj) a v kategorii města Hradec Králové.
Zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách získalo Informační centrum Písek za Informační systém cestovního ruchu Písecka.
V soutěži
Eurocrest
se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města Hranice (loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý Erb), oficiální stránky slovenské Bratislavy a polské Poznaně.
V soutěži
Biblioweb
zvítězily Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (v obcích nad 20 tisíc obyvatel), Městská knihovna v Ústí nad Orlicí (od 3 tisíc do 20 tisíc obyvatel) a Městská knihovna Jevíčko (v obcích do 3 tisíc obyvatel). Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městské knihovny Litvínov. Cenu veřejnosti získala Městská knihovna Česká Třebová.
Vítězem celostátního kola
JuniorErbu
se stal David Lupáč s internetovým projektem „Kam na Litoměřicku“.
Zvláštní cenu ministra vnitra za přínos rozvoji informační společnosti získala Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, a to za ojedinělý přístup k potírání plagiátorství prostřednictvím informačních technologií.
 
Závěr
Konference ISSS si za dobu své existence vybudovala pozici uznávané diskusní platformy zaměřené především na problematiku informatizace veřejné správy a na rozvoj e-Governmentu v České republice. Velkou prestiž si získala i v zahraničí. Je považována za nejvýznamnější akci svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy.
1
e-Government
- zabývá se elektronizací výkonu veřejné správy. Jedná se o transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií.
E-Government
je plně v kompetenci ministerstva vnitra.
2 ICT - Information and Communication Technologies (informační a komunikační technologie). Zkratka ICT zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi.
3 e-GON - symbol e-Governmentu - je zkratka používaná pro služby informačních systémů veřejné správy.

Související dokumenty

Zákony

111/2009 Sb., o základních registrech