Ztráta třídní knihy

Vydáno: 6 minut čtení
Ztráta třídní knihy
PhDr.
Jiří
Valenta
Jak má škola postupovat při ztrátě třídní knihy?
Odpověď:
V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), je třídní kniha jedním z povinných dokumentů školy, který obsah