Oceňování cenných papírů OSS reálnou hodnotou

Vydáno: 6 minut čtení

Reálná hodnota (fair value) je takové ocenění, které odráží současnou tržní situaci. Mezinárodní účetní standardy definují reálnou hodnotu tak, že je to částka, za níž lze vyměnit aktivum nebo vypořádat závazek mezi dobře informovanými stranami ochotnými transakci realizovat, přičemž transakce je realizována za podmínek obvyklých na trhu.

Oceňování cenných papírů OSS1 reálnou hodnotou
Doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Bankovní institut vysoká škola, a.s.,
auditor
, č. osvč. KAČR 968
 
Reálná hodnota v účetnictví OSS
Zákonem č. 353/2001 Sb. byla od 1. 1. 2002 zavedena do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zn