Lze snížit roční účetní odpisy hmotného majetku?

Vydáno: 4 minuty čtení
Lze snížit roční účetní odpisy hmotného majetku?
Ing.
Zdeněk
Morávek
Muzeum je příspěvková organizace zřízená městem, není plátce DPH a vede účetnictví. Pro