Darovaný dlouhodobý majetek u zájmové organizace

Vydáno: 3 minuty čtení
Darovaný dlouhodobý majetek u zájmové organizace
Ing.
Zdeněk
Morávek
Na Tělocvičnou jednotu Sokol byly bezplatně převedeny od obce tenisové kurty v h