Podjatost úřední osoby u dožádání odvolacím orgánem

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. 15 Af 8/2014, www.nssoud.cz

Podjatost úřední osoby u dožádání odvolacím orgánem
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Správce daně v odvolacím řízení pověří k provádění úkonů uložených odvolacím orgánem podle § 115 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jiné úřední osoby než ty, které byly činné v prvním stupni.
Je velice častý případ, kdy odvolací orgán v rámci doplňování odvolacího řízení těmito kroky zaváže prvoinstančního správce daně. V takovémto případě je povinností prvoinstančního správce daně touto agendou pověřit pracovníka odlišného od pracovníků, kteří se podíleli na vydávání rozhodnutí v prvním stupni (úřední osoby). To mj. z důvodu, že takovýto pracovník by mohl v řízení nepostupovat dostatečně nestranně, když se
de facto
odstraňují jím v řízení způsobené/připuštěné vady. Existuje tak riziko, že by mohl doplňování ovlivnit tak, aby nebyla shledána věcná nesprávnost rozhodnutí (špatně stanovená daň). Z tohoto důvodu je proto třeba konstatovat podjatost. S ohledem na personální obsazení orgánů finanční správy tento požadavek dozajista nebude činit personální problémy, tudíž jej nelze považovat za jakkoliv přehnaný.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád