Pozor na čestná prohlášení

Vydáno: 5 minut čtení

Vzhledem ke stále se rozvíjející ekonomice lze nepochybně konstatovat, že poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců je téměř každodenní záležitostí všech zaměstnavatelů v České republice. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že podle § 153 odst. 1 zákoníku práce určuje všechny podmínky pracovních cest zaměstnanců vždy výhradně a sám zaměstnavatel a zaměstnanec není oprávněn svévolně cokoliv na zaměstnavatelem určených podmínkách měnit. Jestliže zaměstnanec toto zákonné ustanovení poruší a svévolně změní zaměstnavatelem stanovenou podmínku pro pracovní cestu, všechny vzniklé důsledky se stávají jeho soukromou záležitostí s vlastní odpovědností bez nároku na cestovní náhrady. A ve vazbě na uvedenou skutečnost se v praxi ze strany zaměstnanců velmi často prosazuje právě tzv. čestné prohlášení, které však nemá zákonné opodstatnění.

Pozor na čestná prohlášení
JUDr.
Marie
Salačová
 
Čestné prohlášení v praxi
V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), ani v žádném jiném obecně závazném platném práv

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce