Trestní oznámení - podjatost úřední osoby

Vydáno: 1 minuta čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2016, sp. zn. 2 Afs 203/2016, www.nssoud.cz K předpisům: – § 77 odst. 1 písm. c) DŘ

Trestní oznámení – podjatost úřední osoby
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a. s.
Pro posouzení vlivu trestního oznámení na podjatost úřední osoby ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, je třeba zjistit, kým bylo podáno, jaké a čí trestné činnosti se mělo týkat a jaký byl výsledek šetření.
V tomto případě bylo mezi daňovým subjektem a úřední osobou řízení eskalováno takovým způsobem, že tito na sebe podávali trestní oznámení. Dle Nejvyššího správního soudu nelze k tomuto přistupovat lehkovážně a považovat to za věc „běžnou“, či za účelovou snahu daňového subjektu ovlivnit řádný průběh daňového řízení. Naopak je nutné se s obsahem trestních oznámení řádně seznámit a provést úsudek o tom, zda by se skutečně nemohlo o podjatost úřední osoby jednat.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád