Míra důkazu a důkazní povinnost v čase

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2020, sp. zn. 8 Afs 23/2018 , www.nssoud.cz

Míra důkazu a důkazní povinnost v čase
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
K předpisům: