Prokazování podvodů

Vydáno: 1 minuta čtení
Aktuální judikatura
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Prokazování podvodů
Rozsudek soudního dvora EU ze dne 5. 10. 2016 EMaja EMarinova ET, C-576/15, ECLI:EU:C:2016:740,
curia
.europa.eu
S ohledem na článek 273 této směrnice, jakož i judikaturu citovanou v předchozím bodě tohoto rozsudku je totiž na příslušných vnitrostátních orgánech, aby nastolily stav, který by existoval, kdyby nedošlo k daňovému úniku.
Zjistí-li dnes finanční správa nedbalostní zapojení daňového subjektu do podvodu na DPH, odejme mu nárok na odpočet či osvobození od daně. Přitom se nijak nezabývá nastolením stavu bez daňového úniku, jak bývá jeho povinností např. u zneužití práva (které se dříve k potírání daňových úniků aplikovalo). Jak však vyplývá z citovaného rozsudku, tak stávající postup finanční správy nemusí být dostatečný, což by mohlo v budoucnu znamenat riziko nezákonnosti takto stanovené daně.

Související dokumenty