Smlouva o poskytování služeb cloud computingu a ochrana osobních údajů

Vydáno: 9 minut čtení

Cloud computing je dnes velmi často využívaná služba, která uživateli umožňuje využívat servery s větším výpočetním výkonem a úložný prostor na internetu. Uživatel tedy nemá data uložena na svém vlastním počítači, ale připojuje se na vzdálená zařízení poskytovatele, který mu tyto služby za odměnu poskytuje.

Smlouva o poskytování služeb cloud computingu a ochrana osobních údajů
JUDr.
Eva
Janečková
Přestože se jedná o službu obvyklou, účastníci smluvního vztahu většinou netuší, že součástí smlouvy týkající se poskytování této služby musí být ustanovení vztahující se k ochraně osobních údajů, neboť součástí ukládaných dat obvykle bývají i osobní údaje.
Smlouvy o poskytování služeb cloud computingu bývají často uzavírány adhezním způsobem. Adhezní smlouvy jsou smlouvy, u kterých nedochází mezi smluvními stranami k vyjednávání o obsahu smlouvy. Jsou vždy založeny na principu
take it or leave it
, tedy jedna strana předloží hotový text smlouvy a druhá strana má možnost návrh buď přijmout, anebo odmítnout. Základní smluvní podmínky jsou určeny ekonomicky silnější stranou a v tomto sm