Opakování svědecké výpovědi

Vydáno: 1 minuta čtení
Opakování svědecké výpovědi
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a. s.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2016, sp. zn. 2 Afs 34/2016,
www.nssoud.cz
K předpisům:
§ 96 DŘ
Vyjde-li v daňovém řízení najevo, že určitá fyzická osoba mohla daňovému subjektu poskytovat služby, avšak za poněkud jiných právních podmínek, než jak bylo daňovým subjektem původně tvrzeno (namísto prostřednictvím své vlastní obchodní společnosti je měla poskytovat jako fyzická osoba), je namístě to ověřit opakovaným výslechem dotyčné osoby (§ 96 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) zaměřeným na nově se objevivší informace. V takovém případě nelze zásadně opakovaný výslech dotyčné fyzické osoby považovat za nadbytečný.
V praxi jen zřídkakdy dochází k tomu, že by bylo třeba opakovat svědeckou výpověď. Jeden příklad však uvedl Nejvyšší správní soud. To pak plně koresponduje s požadavkem, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly v daňovém řízení zjištěny co nejúplněji (srov. § 92 odst. 2 DŘ).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád