Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance potřebných pro výkon práce

Vydáno: 6 minut čtení

Do posledního zákoníku práce , tj. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), s účinností od 1. 1. 2007, se mezi náhrady výdajů vznikajících v souvislosti s výkonem práce poprvé v historii dostala nová náhrada, a to náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnanců potřebných pro výkon práce. Do 31. 12. 2006 byla tato náhrada přiznávána zaměstnancům podle zákona České národní rady č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance potřebných pro výkon práce
JUDr.
Marie
Salačová
Předmětná náhrada zaměstnanců je upravena v jediném ustanovení – § 190 zákoníku práce. Zde je přesně stanoveno, že sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob po