Balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Vydáno: 6 minut čtení
Balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem
Ing.
Dana
Trezziová
BDO Tax s.r.o.
Nová směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu.
Na zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 17. června 2016 v Lucemburku, se ministři financí členských zemí shodli na návrhu směrnice stanovující pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnoste

Související dokumenty