Benefity zaměřené na využití volného času zaměstnance

Vydáno: 12 minut čtení
Benefity zaměřené na využití volného času zaměstnance
Ing.
Ivan
Macháček
V článku si uvedeme daňové řešení u zaměstnance a zaměstnavatele tzv. volnočasových benefitů, které jsou zaměřeny na aktivní využití mimopracovního času zaměstnance. Jde především o nepeněžní nebo peněžní plnění zaměstnavatele formou poskytnutí příspěvků na kulturní a sportovní vyžití zaměstnance a na oblast tuzemské a zahraniční rekreace.
Nepeněžní plnění zaměstnavatele
Daňové řešení u zaměstnance
Daňové řešení nepeněžní formy příspěvků zaměstnavatele na volnočasové benefity vyplývá u zaměstnance z § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. V tomto ustanovení se uvádí, že od daně z příjmů ze závislé činnosti je
osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů:
-
ve formě použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, závodní knihovny, tělovýchovných a sportovních zařízení,
-
ve formě