DPH u nemovitých věcí v roce 2016

Vydáno: 18 minut čtení
DPH u nemovitých věcí v roce 2016
Ing.
Václav
Benda
Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb., byla vedle dalších změn upravena také pravidla pro osvobození od daně při dodání a nájmu nemovitých věcí, která vyplývají z § 56 a 56a zákona o DPH. K problematice uplatňování DPH u nemovitých věcí zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) v červenci 2015 metodickou informaci, která byla v prosinci 2015 aktualizována dodatkem č. 1, který reaguje zejména na změny provedené s účinností od 1.1.2016. V následujícím článku jsou vysvětlena aktuálně platná pravidla pro osvobození od daně při dodání a nájmu nemovitých věcí a podmínky, kdy tato plnění podléhají zdanění. Uplatňování DPH je vysvětlováno s využitím příkladů, na nichž je vysvětlena praktická aplikace zákona o DPH v této oblasti v návaznosti na aktuálně platnou právní úpravu od 1.1.2016 a metodickou informaci GFŘ k ní.
Osvobození od daně při dodání nemovitých věcí
Dodání nemovitých věcí je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně za podmínek stanovených v § 56 zákona o DPH, který byl s účinností od 1.1.2016 novelizován. V novelizovaném znění § 56 zákona o DPH je stanoveno, za jakých podmínek se uplatní osvobození od daně při dodání pozemku a kdy se jedná o zdanitelné plnění, a za jakých podmínek se uplatní osvobození od daně při dodání staveb a dalších vybraných nemovitých věcí a kdy se jedná o zdanitelné plnění. V posledním odstavci jsou zakotveny podmínky pro volitelný způsob zdanění při dodání nemovité věci, které splňuje zákonné podmínky