Chyby při poskytování cestovních náhrad

Vydáno: 8 minut čtení

Problematika poskytování náhrad cestovních výdajů představuje nepochybně jenu z nejfrekventovanějších oblastí každodenní praxe, a snad právě proto permanentně vyvstávají menší či větší chyby a nejasnosti při aplikaci platné právní úpravy. V tomto článku bude zaměřena pozornost na ty nejčastější.

Chyby při poskytování cestovních náhrad
JUDr.
Marie
Salačová
 
Zaokrouhlování cestovních náhrad
Jako první nejasnost je třeba uvést otázku zaokrouhlování cestovních náhrad. Nepochopení v tomto směru je velice časté, navzdory tomu, že částečná úprava je stanovena přímo v zákoníku práce, tj. zákoně č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). V tomto zákoně je stanoven přesný způsob zaokrouhlování české měny, to znamená prakticky stanovené zaokrouhlení pro vyúčtování tuzemských pracovních cest zaměstnanců a zahraničních pracovních cest, pro které si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl