Celní kontroly - zařazování zboží do kombinované nomenklatury, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení
Celní kontroly – zařazování zboží do kombinované nomenklatury (2. část)
Ing.
Lenka
Sabelová,
Maurice Ward & Co., s.r.o.
V minulé části věnované správnému zařazování zboží jsme si uvedli strukturu kombinované nomenklatury, informační zdroje a možnosti a rozdíl mezi celním sazebníkem a TARICEM. Dnes se budeme věnovat tomu, jak postupovat, abychom měli zboží správně zařazeno.
První krok vedoucí ke správnému zařazení zboží v kombinované nomenklatuře
Seznámení se s pravidly, která platí pro proces zařazování zboží v harmonizovaném systému a v kombinované nomenklatuře (všeobecná pravidla, pravidla třídy – poznámky ke třídě, pravidla kapitoly – poznámky ke kapitole).
Všeobecná pravidla pro interpretaci harmonizovaného systému (ve zkratce „VIP“)
Pravidlo 1
Znění názvů tříd, kapitol a podkapitol má pouze orientační charakter, pro zařazování je směrodatné znění čísel a poznámek k třídám a kapitolám, jakož i následujících pravidel, pokud tato pravidla nejsou v rozporu se zněním uvedených čísel a poznámek.
Znění čísel je tedy základním prvkem, ale poznámky ke třídě a kapitole toto znění doplňují. Naopak uvedené názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační.
Příklad 1
Kapitola 85 obecně zahrnuje elektrické stroje, přístroje a zařízení, nicméně do ní nepatří například měřicí přístroj, který může být elektrickým přístrojem, neboť funguje na elektřinu, ale je z této kapitoly vyloučený poznámkou k Třídě XVI – do této třídy nepatří výrobky kapitoly 90.
TŘÍDA XVI  Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a
      součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro
      záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a
      příslušenství těchto přístrojů
 
KAPITOLA 85 elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti;
      přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a
      reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a
      příslušenství těchto přístrojů
 
TŘÍDA XVI
 
STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI;
PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI
TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ
Poznámky
1. Do této třídy nepatří:

Související dokumenty