Dotazy a odpovědi: Dědictví

Vydáno: 5 minut čtení
Dědictví
Mgr.
Vladimíra
Bedáňová
1. Paní Nováková uvádí, že v souvislosti s nově objeveným majetkem (pozemky) bylo dodatečně projednáno dědictví po jejím otci, který zemřel 10.5.1997. Dotazuje se, zda má daňovou povinnost k dani dědické z nabytí tohoto majetku, neboť slyšela, že nabytí majetku děděním je od daně osvobozeno. V případě, že by nabytí majetku od daně dědické nebylo osvobozeno, zda nedošlo k promlčení výběru této daně.
ODPOVĚĎ