Účtování nákupu zboží

Vydáno: 3 minuty čtení
Účtování nákupu zboží
Ing.
Zuzana
Pšeničková
Společnost s r. o. nakupuje zboží (automobily, stroje),