Daňové přiznání OSVČ v insolvenci

Vydáno: 6 minut čtení
Daňové přiznání OSVČ v insolvenci
Josef
Rajdl
Fyzická osoba (FO) s platným živnostenským oprávněním je v konkurzu – osoba nemá žádné příjmy z podnikání, ani jiné příjmy, které by zakládaly povinnost podat daňové přiznání. Fyzická osoba má pouze příjmy ze závislé činnosti – je zaměstnána v Rakousku. V situaci, kdy je předložena konečná zpráva, má FO povinnost podat do 15 dnů od předložení konečné zprávy soudu daňové přiznání, či stačí podat čestné prohlášení, že příjmy nedosahují částky 6 000 Kč?
Související předpisy: