Odsun odpisů

Vydáno: 2 minuty čtení
Odsun odpisů
Bc.
Matěj
Nešleha
Pokud mi v s. r. o. vyjde záporný hospodářský výsledek, můžu přerušit odpisy pro tento rok a pokračovat příští rok s tím, že se odpisování kvůli tomuto roku, kdy jsem odpis neuplatnila, posune o 1 rok?
Související předpisy:
-
-
Zákon o daních z příjmů umožňuje, abychom daňové odpisy ve výjimečných případech nevyužili, abychom uplatnění daňových odpisů odsunuli do dalších let. Smyslem je vyloučit negativní působení daňové ztráty. Tento postup využíváme, pokud by například uplatnění daňových odpisů vedlo ke vzniku nebo prohloubení daňové ztráty.
Z účetního hlediska je však odložení účetních odpisů nepřijatelné. Jednak pro odložení účetních odpisů nenalezneme oporu v právním řádu, dále pak takové odložení účetních odpisů vede k porušení samotného zákona o účetnictví, neboť účetnictví (potažmo účetní závěrka) má dle § 7 odst. 1 zákona o účetnictví podávat věrný a poctivý obraz. Odložení účetních odpisů může hospodaření účetní jednotky významným způsobem nadhodnotit.
Odložení účetních odpisů by tak bylo například využíváno, pokud by si majitelé společností chtěli vyplatit vyšší podíly na zisku, neboť ty se odráží od struktury vlastního kapitálu společnosti.