Celní kontroly - zařazování zboží do kombinované nomenklatury, 1. část

Vydáno: 12 minut čtení
Celní kontroly – zařazování zboží do kombinované nomenklatury (1. část)
Ing.
Lenka
Sabelová,
Maurice Ward & Co., s.r.o.
V dnešním článku se zaměříme na další problematickou oblast související s celním řízením při dovozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii, a to zařazování zboží do kombinované nomenklatury (dále jen „KN“). Chybné zařazování zboží, tj. uvedení nesprávné KN, které je zjišťováno při provádění kontrol po propuštění zboží, je velice časté a vede k vyměření dodatečných částek cla i penále. Celní orgány při provádění vlastních kontrol, ale rovněž při provádění analýz, jako podkladu pro výběr firem ke kontrole vychází z deklarovaných údajů v celních prohlášení, z kontrol, které jsou prováděny v souvislosti s přijatými celními prohlášeními, ale přihlíží i k výsledkům prováděných kontrol po propuštění zboží. Můžeme říct, že v případě, kdy celní orgány zjistí nějaké chybné deklarování zboží, je ověřováno, jestli shodné či podobné zboží není dováženo i jinými subjekty a deklarováno pod tímto nesprávným sazebním zařazením, a to nejen v České republice (dále „ČR“), ale v rámci celé Evropské unie (dále „EU“).
Je vhodné na tomto místě zmínit i to, že kombinovaná nomenklatura se nepoužívá pouze při celním řízení, ale používá se i v jiných oblastech. Můžeme jako příklad uvést uvádění osmimístné kombinované nomenklatury zboží pro statistické účely ve statistice vnitrounijních obchodů Intrastat, dále oblast daně z přidané hodnoty, kde má zařazení zboží do kombinované nomenklatury vliv na uplatnění sazby DPH (nižší sazba daně), uplatnění systému přenesení daňové povinnosti při tuzemských obchodních tran

Související dokumenty