Kontrolní hlášení v příkladech

Vydáno: 10 minut čtení
Kontrolní hlášení v příkladech
Alexander
Novák,
daňový poradce, Rödl & Partner Praha
Dle prvních zpráv (k 30. 3. 2016) finanční správy podalo v řádném termínu nový výkaz 84 % měsíčních plátců daně a přibližně 4 % podání neodpovídala požadované struktuře souboru xml. Příklady z praxe však ukazují, že takové chyby nejsou jediné. V tomto článku si proto na příkladech ukážeme některé problematické oblasti.
Formální chyby
Náležitou pozornost je třeba věnovat již úvodní stránce kontrolního hlášení, neboť mezi nejčastější formální chyby patří nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu plátce daně nebo jeho zástupce a chybné číslo finančního úřadu, které je v xml souboru a ve formuláři odlišné.
Příklad 1
Plátce daně má sídlo na území Prahy 1. Při vyplňování formuláře na daňovém portále tak v záhlaví formuláře uvidí kód finančního úřadu 2000 a číslo územníh