Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 7 minut čtení
Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
1. 1) Bude možné kontrolní hlášení podat tak, že je odešlu přes daňový portál nepodepsané a do pěti dnů dodám na územní pracoviště finančního úřadu podepsané potvrzení o odeslání, jak je tomu dosud např. u Výpisu z evidence dle § 92a?
2) Bude i nadále možné uplatnit nárok na odpočet daně po dobu tří let? Jak se takové doklady, tzn. uplatněné po delší době od DUZP, promítnou do kontrolního hlášení? Například v několika prvních kontrolních hlášeních bude jistě mnoho dokladů, které se na výstupu u dodavatelů nikde neobjeví.
ODPOVĚĎ
Ad 1) Podle navrhovaného novelizovaného zn