Dotazy a odpovědi: Pohledávka v cizí měně za dlužníkem v konkurzu

Vydáno: 2 minuty čtení

 

Účetnictví
Ing.
Antonín
Jeřábek
1. Dlužník vstoupil do konkurzu a cizoměnová pohledávka byla přihlášena dle § 175 v Kč, a to v částce 300 839 Kč.
Je správné účtování?
1/ Provést kurzový přepočet k 31. 12. Vytvořit opravnou položku ve výši 100% (výtěžek konkurzu bude blízký nule) ve výši rozvahové hodnoty. Každoročně provést kurzový přepočet k 31. 12. Každoročně provést korekci opravné položky tak, aby se rovnala rozvahové hodnotě.
2/ V roce přihlášení ocenit pohledávku v částce přihlášené do konkurzu, tj. 300 839 Kč, vytvořit 100% opravnou položku a již dále částky neměnit?
ODPOVĚĎ
V případě konkurzu se pohledávka v cizí měně musí přepočítat na českou měnu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolventního řízení a stala-li se pohledávky splatná dříve, podle kursu vyhlášeného v den její splatnosti. Uvedená pohledávka se do ukončení konkursu nepřeceňuje. Může se k ní vytvořit opravná položka až do výše 100% rozvahové hodnoty pohledávky (v našem případě až do 300 839 Kč), která se dále rovněž nemění do ukončení konkurzu.