Vleklý postup k odstranění pochybností jako nezákonnost

Vydáno: 2 minuty čtení
Vleklý postup k odstranění pochybností jako nezákonnost
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 2 Afs 32/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Soud nemůže zamítnout žalobní námitky směřující proti délce a průběhu postupu k odstranění pochybností (dle § 89 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) pouze s poukazem na to, že byly splněny zákonné předpoklady pro zahájení tohoto postupu. K nezákonnosti postupu k odstranění pochybností může vést i jeho excesivní délka či průběh. V takovém případě je úkolem krajského soudu v mezích žalobních námitek uvážit, zda vytýkané vady postupu k odstranění pochybností mohly mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci.
Je již obecně známým faktem, že postup k odstranění pochybností může trvat jen nezbytně nutnou dobu, zpravidla v řádu týdnů, maximálně několika málo měsíců. Stále však dobíhají řízení, kde správce daně tento časový rozsah překročil. Vyvstává tak otázka, zda jen tato skutečnost sama o sobě může být důvodem nezákonnosti výsledné daně. O tomto však na tomto místě ještě Nejvyšší správní soud nerozhodl, když celou věc vrátil krajskému soudu k dořešení. Do budoucna však lze očekávat, že se tato věc dostane Nejvyššímu správnímu soudu opět na stůl, kdy se k tomuto konečně vyjádří.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád