Zajišťovací příkaz (důvodná obava)

Vydáno: 2 minuty čtení
Zajišťovací příkaz (důvodná obava)
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2015, čj. 62 Af 75/2014-230,
www.nssoud.cz
K předpisům:
S ohledem na mimořádný dopad zajišťovacího příkazu (§ 167 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) do vlastnických práv daňového subjektu soud v případě, je-li zajišťovací příkaz vydán před zahájením daňové kontroly, k žalobní námitce ověří, zda je správcem daně skutečně vedeno řízení směřující ke stanovení daně, na kterou byl zajišťovací příkaz vydán; pokud by tomu tak nebylo, tato skutečnost by podstatným způsobem relativizovala existenci skutečné důvodné obavy správce daně.
Na tomto místě krajský soud velmi výstižně učinil definici situace, kdy u zajišťovacích příkazů důvodná obava o nedobytnosti na straně správce daně dána není. Jedná se o situaci, kdy správce daně po vydání zajišťovacího příkazu nezahájí nezbytné postupy k tomu, aby zajištěnou daň stanovil. Neodůvodněné vyčkávání či otálení bude nutno považovat za důkaz, že podmínka důvodné obavy u nedobytnosti zřejmě dána nebyla.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád