Daňová uznatelnost nákladů

Vydáno: 4 minuty čtení
Daňová uznatelnost nákladů
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.9.2015, sp. zn. 2 Afs 13/2015,
www.nsso

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů