Pomůcky

Vydáno: 1 minuta čtení
Pomůcky
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7.8.2015, sp. zn. 5 Afs 187/2014,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Nutno konstatovat, že žalovaný se nevypořádal ani s relevancí použitých pomůcek, akceptoval-li jakožto pomůcky údaje jiného daňového subjektu, ačkoli měl k dispozici
relevantní
údaje samotného daňového subjektu.
Ohledně pomůcek platí, že
relevantní
nezpochybněné údaje daňového subjektu lze použít jako pomůcky. Správce daně tak pochybí, pakliže určitou část těchto údajů, zpravidla hovořících ve prospěch daňového subjektu, vyloučí a nahradí údaji vztahujícími se k jinému srovnávanému daňovému subjektu. Tuto vadu je třeba posuzovat jako nepřiměřenost pomůcek, ke které je povinností odvolacího orgánu přihlédnout.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád