Zohlednění repliky u soudních řízení

Vydáno: 1 minuta čtení
Zohlednění repliky u soudních řízení
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 6.8.2015, sp. zn. 2 Afs 112/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Nejvyšší správní soud má vzhledem k výše uvedenému za to, že krajský soud tím, že se neseznámil s obsahem repliky stěžovatele a při svém rozhodování ji tak nezohlednil, nejen formálně porušil § 36 odst. 1 a § 74 odst. 1 s. ř. s., ale toto pochybení vedlo ve svém důsledku také k tomu, že se nezabýval jednou ze žalobních námitek stěžovatele.
V této věci krajský soud pochybil tím, že opomenul podání žalobce nazvaného jako replika. Povinností soudu přitom je zabývat se všemi tvrzeními účastníků. Bez toho zatíží své rozhodnutí vadou řízení.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní