Zánik práva na úrok z přeplatku

Vydáno: 3 minuty čtení
Zánik práva na úrok z přeplatku
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.7.2015, sp. zn. 2 Afs 79/2015,
<