Nezaplacení daně a podvod na DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2020, sp. zn. 4 Afs 366/2019 , www.nssoud.cz

Nezaplacení daně a podvod na DPH