Lhůta pro stanovení daně - I.

Vydáno: 2 minuty čtení
Lhůta pro stanovení daně – I.
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2015, sp. zn. 2 Afs 1/2015,
www.nssoud.cz
K předpisům:
I. Lhůta pro stanovení daně podle § 148 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se prodlužuje o jeden rok pouze tehdy, pokud výzva k podání dodatečného daňového přiznání byla skutečně tím úkonem, na základě kterého došlo k doměření daně. Byla-li daň doměřena až na základě následně vedené daňové kontroly, není naplněna hypotéza uvedené právní normy a k prodloužení lhůty k stanovení daně nedochází.
Má-li výzva k podání daňového tvrzení vést k prodloužení lhůty pro stanovení daně, je nezbytné, aby tato přímo vedla k doměření daně. Jinými slovy nevede-li výzva k doměření daně např. z důvodu, že správce daně po vydání výzvy daňové tvrzení neobdrží, a tak zahájí daňovou kontrolu, pak není splněna zákonná podmínka pro prodloužení lhůty.
Judikát
je pak významný v tom, že zcela jednoznačně ukazuje, že otázka prodloužení lhůty pro stanovení daně nemusí být vždy v jakémkoliv okamžiku jednoznačná. Teprve kroky v budoucnu tak mohou ukázat, zda k prodloužení lhůty skutečně došlo, či naopak zda se již správce daně nějakou dobu pohybuje mimo zákonný rámec, tj. mimo lhůty pro stanovení daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád