Dotazy a odpovědi: Pracovní právo a podnikání

Vydáno: 21 minut čtení
Dotazy a odpovědi
JUDr.
Eva
Janečková
Pracovní právo a podnikání
Je možné klást během přijímacího pohovoru otázku týkající se těhotenství případné budoucí zaměstnankyně?
-
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
-
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“)
Je nepochybné, že informace o těhotenství zaměstnankyně je osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a)1) zákona o ochraně osobních údajů. Je také nepochybné, že je to údaj, resp. informace, pro zaměstnavatele poměrně podstatný. Na jednu stranu zákon zakazuje, aby zaměstnavatel zjišťoval informace týkající se případného těhotenství zaměstnankyně, na druhou stranu mu zákony ve vztahu k takové zaměstnankyni ukládají řadu povinností. Hledání rovnováhy mezi těmito povinnostmi nemusí být vždy jednoduché.
I když se nedá říci, že by se jednalo o osobní údaj o zdravotním stavu, neboť těhotenství není choroba, přesto se jedná o údaj, který je svým způsobem citlivým údajem ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů 2) . Citlivé osobní údaje jsou zvláštní kategorií osobních údajů a jejich zpracovávání je s to do značné míry zasáhnout do osobní integrity zaměstnance. Proto je zpracování citlivých osobních údajů regulováno v § 9 zákona o ochraně osobních údajů, které má z hlediska jiných právních úprav obecnou povahu. Z hlediska tématu je klíčový § 9 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů, kde je stanoveno, že zpracování citlivých osobních údajů je možné, jen jestliže je zpracování nezbytné pro dodržení povinností a práv správce odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, stanovené zvláštním zákonem. Takovým zvláštním zákonem je bezpochyby zejména