Význam svědeckých výpovědí

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek NSS ze dne, sp. zn. 9 Afs 288/2014, www.nssoud.cz

Význam svědeckých výpovědí
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a.s.
K předpisům:
Klíčovou vlastností svědecké výpovědi, odlišující ji od jiných důkazních prostředků, je rovněž její nezprostředkovanost – svědek vypovídá za přítomnosti pracovníka správce daně i daňového subjektu a závěry o věrohodnosti a relevanci jeho výpovědi proto lze činit i z jeho nonverbálního projevu a celkového dojmu, kterým působí. V rozporu se zákonem proto je snaha správce daně o účelové vyhýbání se výslechu svědků a jejich nahrazování listinnými důkazy, například protokoly o výslechu pořízenými v jiných řízeních
Svědecká výpověď je v rámci dokazování vždy stěžejním, nejbezprostřednějším důkazním prostředkem. To právě z důvodu, že je možno posuzovat nonverbální projev svědka a celkový dojem. Bohužel, v daňovém řízení tyto informace správce daně zachycuje jen zřídka. Obzvláště v neprospěch daňového subjektu. Tím se uvedená výhoda ztrácí, to ke škodě cíle správy daní.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád