Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH od 1.1.2016

Vydáno: 21 minut čtení
Kontrolní hlášení a další změny zákona o DPH od 1.1.2016
Ing.
Václav
Benda
Uplatňování DPH je upraveno zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), který nabyl účinnosti k 1.5.2004. V roce 2014 byly schváleny celkem tři novely zákona o DPH, a to především z účinností od 1.1.2015. Novelou zákona o DPH, která byla schválena koncem roku 2014 a byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb., se zavádí povinnost předkládat kontrolní hlášení, a to s odloženou účinností od 1.1.2016 a provádějí některé další změny s účinností od 1.1.2016.
Vedle těchto již schválených změn jsou v současné době projednávány ještě další změny v rámci dvou drobných novel zákona o DPH. První z nich je novela zákona o DPH projednávaná v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Tuto novelu projednává Poslanecká sněmovna jako tisk č. 494 s navrhovanou účinností od 1.1.2016. Touto novelou jsou navrhovány změny v § 54a zákona o DPH, v němž jsou vymezeny penzijní činnosti. Další projednávanou novelou je novela zákona o DPH v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Tuto novelu projednává Poslanecká sněmovna jako tisk č. 514 s navrhovanou účinností zčásti od 1.1.2016 a zčásti ve vazbě na účinnost zákona o evidenci tržeb. Touto novelou je navrhováno nové znění § 101a zákona o DPH, v němž je upravena elektronická forma podání a dále rozšíření přílohy č. 2 o stravovací služby. V článku jsou vysvětleny zejména pravidla pro podávání kontrolních hlášení, včetně předepsaných údajů, které se budou v kontrolních hlášeních vysvětlovat. V závěru článku jsou stručně charakterizovány další změny, a to jak již schválené, tak projednávané.
Povinnost podat kontrolní hlášení
Podle § 101c zákona o DPH bude mít povinnost podat kontrolní hlášení za stanovených podmínek plátce daně, tj. tato povinnost nebude platit pro identifikované osoby ani pro osoby povinné k dani, které dosud plátci daně nejsou. Z výkladu GFŘ vyplývá, že tato povinnost se bude vztahovat jak na plátce se sídlem v tuzemsku, tak i na plátce, kteří mají sídlo v jiném člensk