Vykazování transakcí se spojenými osobami v roce 2015

Vydáno: 11 minut čtení

Jedním z aktuálně nejdiskutovanějších daňových témat je zvýšená pozornost Finanční správy v oblasti kontroly převodních (transferových) cen, zvýšila se výrazně četnost daňových kontrol na tuto oblast i objem daňových doměrků. V rámci těchto aktivit zavádí Finanční správa nové vykazovací povinnosti v oblasti transakcí se spřízněnými společnostmi. Jedná se především o novou přílohu k přiznání k dani z příjmů právnických osob, která si klade za cíl získat lepší přehled o realizovaných transakcích mezi spojenými osobami. Finanční správa tak částečně podlehla mezinárodnímu tlaku v oblasti boje proti daňovým únikům a doporučením k nové struktuře dokumentace převodních cen.

Vykazování transakcí se spojenými osobami v roce 2015
Petr
Tomeš,
Julie
Prokopová,
Rödl & Partner
 
Mezinárodní kontext
Česká republika jako člen Joint Transfer Pricing Fora Evropské unie (EU JTPF) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) podléhá určitým doporučením v oblasti převodních cen a snaží se dokumenty těchto orgánů implementovat do své národní legislativy, příp. do metodických pokynů. V rámci OECD je Česká republika zapojena mimo jiné do pracovní skupiny Zdaňování nadnárodních podniků, kde je aktuálním tématem fungování iniciativy „BEPS“ (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS představuje iniciativu OECD, která cílí proti daňovým praktikám, jejichž účelem je minimalizace daňové povinnosti prostřednictvím narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemí. Doporučení, která OECD v rámci projektu BEPS vydává, se zaměřují mimo jiné i na převodní ceny, konkrétně v oblasti transakcí s nehmotnými aktivy, nesenými riziky, kapitálem a vysoce rizikových transakcí a dále v oblasti struktury dokumentace převodních cen. OECD vydává jednak doporučení k úp