Zdaňování daně darovací a daně dědické

Vydáno: 3 minuty čtení

Daň dědická a darovací je od 1.1.2014 součástí daní z příjmů. Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti již od tohoto data neplatí. Poplatníci však mohou zůstat klidní. I když je daň dědická součástí daně z příjmů, neboť dle § 4a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se od daně z příjmů osvobozují příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu. Toto ustanovení se týká všech dědiců, tedy i těch, kteří byli v zákoně o dani dědické zařazeni do třetí skupiny, ze kterých se vybírala dědická daň.

Zdaňování daně darovací a daně dědické
Ing.
Miloš
Kořínek
Příklad 1
Paní Jana se starala dlouhá