Protokol ke smlouvě se Singapurem

Vydáno: 6 minut čtení

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Singapurem se uplatňuje smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní (dále jen „Smlouva se Singapurem“). Tato smlouva byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 224/1998 Sb.

Protokol ke smlouvě se Singapurem
Ing.
Pavel
Kyselák
K uvedené smlouvě byl v Singapuru dne 26.6.2013 podepsán v pořadí již druhý Protokol, který vstoupil v platnost dne 12. září 2014 a dle znění článku 12 se jeho ustanovení začaly v České republice provádět od 1.1.2015 s tím, že článek 10, který obsahuje nový text článku 25 - Výměna informací, se začal uplatňovat na žádosti podané ke dni 12.9.2014 nebo později. Protokol byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv ČR ze dne 7.11.2014 v částce 31 pod číslem