Významná rozhodnutí pro poskytování stravenek

Vydáno: 12 minut čtení

Každodenní praxe u většiny zaměstnavatelů u nás stále dokazuje, jak nepřekonatelné jsou problémy pro správné přiznávání a poskytování stravenek jako jedné z možných forem zajišťování závodního stravování zaměstnanců. K tomu ještě přistupuje další problém, a to zákonný vztah stravenky a stravného při pracovních cestách zaměstnanců.

Významná rozhodnutí pro poskytování stravenek
JUDr.
Marie
Salačová
V úvodu je třeba připomenout, že poskytování zvýhodněného závodního stravování zaměstnancům zaměstnavatelem je nejrozšířenější formou sociální politiky zaměstnavatelů a zřejmě nejoblíbenější formou závodního stravování u zaměstnanců představují zaměstnavatelem poskytované stravenky. V této souvislosti je třeba upozornit, že zabezpečování závodního stravování zaměstnavatelem je od 1.10.1994 pouze
fakultativní
činností ze strany zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům. Tuto změnu přinesla novela č. 74/1994 Sb. starého zrušeného zákoníku práce z roku 1965, která právě z jeho § 140 odst. 1 vypustila povinnost pro zaměstnavatele zabezpečovat závodní stravování a ponechala tam pouze možnost. Tím se tedy z obligatorního plnění stalo jen
fakultativní
, a tak to bylo doslova převzaté do § 236 odst. 1 současného zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V současnosti j