Dobrá víra při dodání do jiného členského státu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. 8 Afs 129/2017 , www.nssoud.cz

Dobrá víra při dodání do jiného členského státu
JUDr.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty