OECD: Vývoj sazeb DPH v čase

Vydáno: 7 minut čtení

Daň z přidané hodnoty je významným finančním zdrojem státního rozpočtu ve všech členských zemích OECD. Rozdíl ve výši daňových sazeb se však značně liší mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi. Jak vysoká je základní sazba DPH v jednotlivých zemích a jak často se mění?

OECD: Vývoj sazeb DPH v čase
Petr
Gola
Ve většině evropských zemích tvoří nejvýznamnější státní příjmy DPH a povinné sociální pojištění. DPH byla implementována do daňové soustavy nejdříve v Dánsku (1967), Francii (1968), Německu (1968), Švédsku (1969), Nizozemí (1969), Norsku (1970) a Lucembursku (1970). Během let se však základní sazba DPH výrazně zvýšila. Mimo Dánska jsou v současné době ve všech ostatních členských zemích Evropské unie zavedeny i snížené sazby DPH.
V roce 1967 činila základní sazba DPH v Dánsku 10,0%. Postupně se v průběhu let zvyšovala na 12,5%, 15,0%, 18,0%, 20,25% a 22,0%. Od roku 1992 potom v Dánsku platí současná 25% jednotná sazba DPH.
V roce 1968 byla základní sazba DPH v Německu 10,0%. Během let se zvyšovala na 11,0%, 12,0%, 13,0%, 14,0%, 15,0%, 16,0%. Od roku 2007 platí ve Francii současná 19,0% základní sazba DPH.
V roce 1969 činila základní sazba DPH v Nizozemí 12,0%. Následně docházelo ke zvyšování sazby DPH na 14,0%, 16,0%, 18,0%, 19,0%, 20,0%. Poté došlo ke snížení na 18,5%, 17,5%. V roce 2001 se základní sazba DPH zvýšila na 19,0%. Od roku 2012 má základní sazba DPH v Německu hodnotu 21,0%.
Vyšší daň z přidané hodnoty zdražuje každodenní nákupy všech občanů, neboť se promítá do cen zboží a služeb. Rovněž vytváří inflační tlaky. Zvýšení sazby DPH se dotýká peněženek všech občanů. Ke zvýšení sazeb DPH však dochází v posledních letech častěji než ke zvýšení přímých daní, které znamená nižší čistou mzdu při stejné hrubé mzdě.
 
Základní sazba DPH? 5% i 27%
V členských zemích OECD se v roce 2014 základní sazba DPH pohybovala od 5% do 27%. V USA není daň z přidané hodnoty legislativou stanovena, je však zavedena prodejní daň, která se v jednotlivých amerických státech liší. V některých státech je zavedena všeobecná prodejní daň, ale rovněž i prodejní daň stanovena krajem nebo obcí. Souhrnná prodejní daň se mnohdy pohybuje do 10%.
Nejnižší základní sazba DPH z členských zemí OECD je v Japonsku a Kanadě (5%), Švýcarsku (8,0%), Koreji a Austrálii (10%).
Nejvyšší základní sazba DPH je v Maďarsku (27,0%), Islandu (25,5%), Dánsku (25,0%), Norsku (25,0%), Švédsku (25,0%).
 
Změny daňové sazby
V přiložené tabulce máme uvedenu základní sazbu DPH v členských zemích OECD v letech 2006, 2010 a 2014. Z uvedené tabulky můžete tedy vidět jednoznačný světový trend, a sice zvyšování základní sazby DPH. Během ekonomické krize se zvyšovala především základní sazba DPH. Dopad na podnikatelské prostředí při zvyšování nepřímých daní je méně bolestivý než při zvyšování přímých daní. Většina zemí tedy nejdříve zvýšila sazby DPH. Výhodou zvýšení sazeb DPH je skutečnost, že si státní rozpočet polepší již během roku. Při zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob se dopad projeví se zpožděním.
Během let 2006 až 2014 nejvíce zvýšilo základní sazbu DPH z členských zemí OECD Maďarsko (o 7,0%), Španělsko (o 5,0%), Řecko (o 4,0%). Tedy tři země, které byly ekonomickou krizí silně zasaženy a potřebovaly výrazně zvýšit státní příjmy. Jedinou členskou zemí OECD, kde základní sazby DPH v daném období klesla, je Kanada (snížení o 2,0%).
 
Evropské x mimoevropské země
Z přiložené tabulky vidíme, že základní sazba DPH je v evropských zemích OECD vyšší než v mimoevropských zemích. Jednotlivé země jsou v tabulce seřazeny dle základní sazby DPH v roce 2014. Právě nižší sazby DPH a nižší sazby povinného pojistné, to jsou dva důvody, proč je celkové zdanění v mimoevropských zemích nižší než v evropských zemích. Z mimoevropských členských zemích OECD je základní sazba DPH nejvyšší v Chile (19,0%). Hned v několika mimoevropských zemích je základní sazba DPH 15% a méně (v Kanadě, Japonsku, Koreji, Austrálii a Novém Zélandu). V 16 evropských zemích, které jsou členy OECD, je základní sazba DPH vyšší než 20%.
 
Byznysu časté změny neprospívají
Pro podnikatelské prostředí v zemi je příznivé, když nedochází k častým daňovým změnám. Jednoznačná a stabilní
legislativa
usnadňuje plánování všech podnikatelských činností. Minimální povinná administrativa, kdy se nemění výpočet daně, sazby daní, povinnosti spojené s výpočtem a zaplacením daně pomáhá byznysu. Časté změny vedou k daňovým chybám, nedorozumění. Rovněž se zvyšují firemní náklady spojené s daňovou agendou, což není pro podnikatelský sektor rozhodně dobře. V evropských zemích se sazby DPH mění mnohem častěji než v mimoevropských zemích světa. Opakované změny daňových sazeb nejsou přitom pro ekonomiku dobré. Podnikání pomáhá daňová jednoduchost, přehlednost a ustálená praxe. Např. v Austrálii se základní sazba DPH od jejího zavedení neměnila a je pořád 10%. Snížená sazba DPH není v Austrálii stanovena.
 
A jak je to v Česku?
Přestože se v některých evropských zemích měnily sazby DPH častěji než v Česku, tak od roku 1993 došlo v Česku již k několika změnám:
-
od 1.1.1993 do 31.12.1994 byla základní sazba DPH 23% a snížená 5%,
-
od 1.1.1995 do 30.4.2004 byla základní sazba DPH 22% a snížená 5%,
-
od 1.5.2004 do 31.12.2007 byla základní sazba DPH 19% a snížená 5%,
-
od 1.1.2008 do 31.12.2009 byla základní sazba DPH 19% a snížená 9%,
-
od 1.1.2010 do 31.12.2011 byla základní sazba DPH 20% a snížená 10%,
-
od 1.1.2012 do 31.12.2012 byla základní sazba DPH 20% a snížená 14%,
-
od 1.1.2013 do 31.12.2014 byla základní sazba DPH 21% a snížená 15%,
-
od 1.1.2015 je základní sazba DPH 21% a snížené sazby DPH 15% a 10%.
 Základní sazba DPH v členských zemích OECD (v letech 2006, 2011 a 2014, vždy k 1. 1. daného roku) I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Země       I Rok 2006 I Rok 2011 I Rok 2014 I Změna mezi roky I I          I      I      I      I  2006-2014  I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Maďarsko     I  20,0  I  25,0  I  27,0  I    7,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Island      I  24,5  I  25,5  I  25,5  I    1,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Dánsko      I  25,0  I  25,0  I  25,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Norsko      I  25,0  I  25,0  I  25,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Švédsko      I  25,0  I  25,0  I  25,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Finsko      I  22,0  I  23,0  I  24,0  I    2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Řecko       I  19,0  I  23,0  I  23,0  I    4,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Irsko       I  21,0  I  21,0  I  23,0  I    2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Portugalsko    I  21,0  I  23,0  I  23,0  I    2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Polsko      I  22,0  I  23,0  I  23,0  I    1,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Itálie      I  20,0  I  20,0  I  22,0  I    2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Slovinsko     I  20,0  I  20,0  I  22,0  I    2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I     I Španělsko     I  16,0  I  18,0  I  21,0  I    5,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Česko       I  19,0  I  20,0  I  21,0  I    2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Nizozemí     I  19,0  I  19,0  I  21,0  I    2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Belgie      I  21,0  I  21,0  I  21,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Velká Británie  I  17,5  I  20,0  I  20,0  I    2,5    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Estonsko     I  18,0  I  20,0  I  20,0  I    2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Slovensko     I  19,0  I  20,0  I  20,0  I    1,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Francie      I  19,6  I  19,6  I  20,0  I    0,4    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Rakousko     I  20,0  I  20,0  I  20,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Německo      I  16,0  I  19,0  I  19,0  I    3,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Chile       I  19,0  I  19,0  I  19,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Izrael      I  16,5  I  16,0  I  18,0  I    1,5    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Turecko      I  18,0  I  18,0  I  18,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Mexiko      I  15,0  I  16,0  I  16,0  I    1,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Nový Zéland    I  12,5  I  15,0  I  15,0  I    2,5    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Lucembursko    I  15,0  I  15,0  I  15,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Austrálie     I  10,0  I  10,0  I  10,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Korea       I  10,0  I  10,0  I  10,0  I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Švýcarsko     I  7,6   I  8,0   I  8,0   I    0,4    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Japonsko     I  5,0   I  5,0   I  5,0   I    0,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I I Kanada      I  7,0   I  5,0   I  5,0   I   -2,0    I I-------------------I------------I------------I------------I-----------------I Pramen: OECD, Tax Database, Table 4.1 – VAT Rates 

Související dokumenty