OECD: Vývoj sazeb DPH v čase

Vydáno: 7 minut čtení

Daň z přidané hodnoty je významným finančním zdrojem státního rozpočtu ve všech členských zemích OECD. Rozdíl ve výši daňových sazeb se však značně liší mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi. Jak vysoká je základní sazba DPH v jednotlivých zemích a jak často se mění?

OECD: Vývoj sazeb DPH v čase
Petr
Gola
Ve většině evropských zemích tvoří nejvýznamnější státní příjmy DPH a povinné sociální pojištění. DPH byla implementována do daňové soustavy nejdříve v Dánsku (1967), Francii (1968), Německu (1968), Švédsku (1969), Nizozemí (1969), Norsku (1970) a Lucembursku (1970). Během let se však základní sazba DPH výrazně zvýšila. Mimo Dánska jsou v současné době ve všech ostatních členských zemích Evropské unie zavedeny i snížené sazby DPH.
V roce 1967 činila základní sazba DPH v Dánsku 10,0%. Postupně se v průběhu let zvyšovala na 12,5%, 15,0%, 18,0%, 20,25% a 22,0%. Od roku 1992 potom v Dánsku platí současná 25% jednotná sazba DPH.
V roce 1968 byla základní sazba DPH v Německu 10,0%. Během let se zvyšovala na 11,0%, 12,0%, 13,0%, 14,0%, 15,0%, 16,0%. Od roku 2007 platí ve Francii současná 19,0% základní sazba DPH.
V roce 1969 činila základní sazba DPH v Nizozemí 12,0%. Následně docházelo ke zvyšování sazby DPH na 14,0%, 16,0%, 18,0%, 19,0%, 20,0%. Poté

Související dokumenty