Leasing

Vydáno: 13 minut čtení

Článek se podrobněji zabývá jednou z možných forem leasingu, a to leasingu finančního v dvojí variantě. Jsou uvedeny propočty v závislosti na dané kategorii ve snaze přiblížit podnikateli a potenciálnímu investorovi jeho rozhodování při výběru možného zdroje k získání dlouhodobého majetku.

Leasing
Ing.
Jaroslav
Zlámal
Ph. D.
Mgr.
Eva
Bohanesová
Ph. D.
 
I. Vlastní a cizí zdroje
Každý podnikající subjekt potřebuje na financování svých potřeb nejen vlastní prostředky, ale i zapůjčené cizí zdroje. I jako občané pociťujeme nedostatek finančních prostředků především tehdy, jsme-li nuceni uskutečnit větší investice vyžadující značné finanční prostředky. Ani podnik či OSVČ nevystačí ke krytí svých finančních potřeb jen se svými vlastními zdroji. Navíc by to nebylo ani ekonomické, nebylo by to efektivní. Ba naopak, nevyužívání cizích zdrojů je finančními analytiky posuzováno negativně, je považováno za finanční nemoc.
Financováním rozumíme všechna opatření, kdy dochází ke změně výše nebo skladby finančních zdrojů. Vzhledem k tomu, že především velké investice jsou finančně značně náročné a každý ekonomický subjekt disponuje pouze určitým omezeným kontingentem vlastních finančních zdrojů, je nutné a žádoucí využívat určitého množství cizích zdrojů. Koneckonců není žádné umění žít a investovat jenom vlastní peníze, umění finančního managementu spočívá právě v efektivním a užitečném využívání cizích zdrojů. Tedy půjčit si cizí peníze, které přispějí ne-li přímo vynesou vlastní peníze, s nimiž lze splatit původní půjčku a ještě získat více než bylo vloženo. Finanční zdroje, pasiva čili způsob krytí aktiv, podle jejich původu tedy rozlišujeme na vlastní a cizí zdroje.