Dotazy a odpovědi: Závislá činnost

Vydáno: 13 minut čtení
Závislá činnost
Jana
Šmídová
Jak správně postupovat u zaměstnance po skončení zdaňovacího období, který v průběhu roku 2015 pracuje na základě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, nepodepsal u plátce daně Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, byla mu z příjmů plynoucích na základě dohody sražena konečná srážková daň a nyní informoval plátce daně, že po konci roku by rád požádal o překlopení srážkové daně na daň zálohovou, aby mohl uplatnit slevu na poplatníka. Jak v tomto případě má správně postupovat plátce daně ve vztahu k poplatníkovi a ve vztahu ke správci daně?
ODPOVĚĎ
Vzhledem k tomu, že poplatník neměl u plátce daně podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „Prohlášení k dani“), plátce daně při srážce postupoval podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kde je uvedeno, že příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc