Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 12 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
Ukončení podnikání – pohledávky
Lékařka, OSVČ, ukončí 31. 5. svou činnost. O pohledávky nezaplacené do 31. 5. zvýší základ daně (ZD) dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2. Ale co s příjmy za lékařské výkony za měsíc květen, za nějž vystavuje faktury počátkem června a dostane je zaplacené v červnu či později.
Jakým způsobem se bude danit příjem? Uvede se tento příjem v daňovém přiznání do § 10, nebo jaký je správný postup zdanění?
ODPOVĚĎ
Příjem za činnost lékařky v měsíci květnu, na jehož konci lékařka činnost ukončila, je příjmem ze samostatné činnosti lékařky podle § 7 zákona o daních z příjmů a nikoli ostatním příjmem podle § 10 zákona. O hodnotu konečné částky, kterou bude lékařka fakturovat zdravotní pojišťovně po odsouhlasení výkonů, zvýší lékařka dílčí základ daně podle § 7 zákona o daních z příjmů.
Otec podni