Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 9 minut čtení
Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Chtěla bych se zeptat na výpočet plochy pro sociální bydlení, tedy sníženou sazbu. Na školení jsme se dozvěděli, že u bytů se nově nezapočítávají komory, sklepy... mimo byt, ale započte se plochy vnitřku bytu bez příček. Je to správně? Jak je to u rodinných domů? Počítá se stále celková podlahová plocha=součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (včetně sklepů, garáže uvnitř domu, půdy, pokud jsou to místnosti uzavřené stropem, pevnými stěnami, dříve dle § 48a odst. 6 a 8)?
ODPOVĚĎ
Novelou zákona o DPH provedenou zákonem č. 360/2014 Sb. byl s účinností od 1.1.2015 novelizován také § 48 zákona o DPH, v němž