Možné nástrahy firemních benefitů

Vydáno: 8 minut čtení

Firemní benefity jsou známým a často využívaným nástrojem v rukách zaměstnavatelů. Mohou sloužit jak při náboru nových zaměstnanců, tak pro zajištění loajality a motivace stávajících zaměstnanců či vedoucích pracovníků. Obecně se dají firemní benefity vymezit jako výhody pro zaměstnance, které získává od zaměstnavatele mimo mzdu.

Možné nástrahy firemních benefitů
Ing.
Josef
Růžička,
daňový poradce,
Martin
Stanický,
ředitel společnosti BENEFITY, a.s.
Daňový náklad je určující
Z pohledu kalkulace zaměstnavatele, který zvažuje firemní benefity zaměstnancům nabídnout, je důležité, zda se jedná o daňový náklad či nikoliv. Daňový náklad totiž snižuje základ daně z příjmů, aktuální sazba daně z příjmů u právnických osob je ve výši 19%. Na druhou stranu v případě daňové uznatelnosti se většinou jedná o příjem zaměstnanců, který podléhá dani a odvodům. Odvody zaměstnavatele za sociální a zdravotní pojištění celkově činí 34% (zdravotní 9%, sociální 25%).
O daňový náklad se jedná v případě vazby na