Jak vysoká je efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob?

Vydáno: 7 minut čtení

Zákonem stanovená sazba daně z příjmu fyzických osob a kolik skutečně zaměstnanci na dani z příjmu fyzických osob zaplatí v porovnání s jejich hrubou mzdou se v zemích OECD liší. Kolik skutečně platí na dani z příjmu fyzických osob zaměstnanec s průměrnou mzdou v zemích OECD?

Jak vysoká je efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob?
Petr
Gola
Více než samotná sazba daně z příjmu fyzických osob je pro zaměstnance důležitější efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob, což je poměr mezi daňovou povinností a hrubou mzdou.
 
Proč je efektivní sazba daně nižší?
Efektivní sazba daně z příjmu je nižší než zákonem stanovené sazby daně, protože občané při výpočtu daňové povinnosti uplatňují daňové slevy a nezdanitelné položky. Přestože je v několika členských zemích OECD zavedena sazba daně z příjmu fyzických osob až 40% a více, tak efektivní sazba daně u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je mnohdy výrazně nižší. Sazbě daně z příjmu fyzických osob nad 40% podléhají v členských zemích OECD až nadstandardní příjmy.
Horní sazba daně z příjmu fyzických osob je vyšší než 40% v Chile a Japonsku (40%), Irsku (41%), Řecku (42%), Itálii (43%), Francii, Německu, Velké Británii, Austrálii (45%), Portugalsku (48%), Slovinsku, Izraeli, Rakousku a Belgii (50%), Nizozemí (52%).
 
I při stejné mzdě se může efektivní zdanění lišit
Každý zaměstnanec může mít různou efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob, záleží na využití daňových slev či uplatnění nezdanitelných položek. Proto v praxi ve vyspělých zemí světa dochází k situaci, že zaměstnanci mají stejný příjem a přitom zaplatí na dani z příjmu fyzických osob jinou částku. V přiložené tabulce je proto v členských zemích OECD vypočítána efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u svobodného a bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který využije pouze základní slevu na poplatníka nebo základní nezdanitelnou položku.
 
Výpočet efektivní sazby daně z příjmu
V přiložené tabulce si vypočítáme efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob v Česku u průměrné mzdy. Průměrná měsíční mzda v Česku v roce 2013 dle ČSÚ činila 25 128 Kč. Efektivní zdanění si vypočítáme dle průměrné mzdy dle ČSÚ. V přiložené tabulce máme následně uvedeno efektivní zdanění v zemích OECD u průměrné mzdy dle databáze OECD.
     Výpočet efektivního zdanění (dle legislativy roku 2013)  I----------------------------------------------------------------I-----------I I Text                              I Částka  I I----------------------------------------------------------------I-----------I I Hrubá měsíční mzda                       I 25 128 Kč I I----------------------------------------------------------------I-----------I I Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (25 128 Kč x 9% ) I 2 262 Kč I I----------------------------------------------------------------I-----------I I Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 128 Kč x 25% ) I 6 282 Kč I I----------------------------------------------------------------I-----------I I Superhrubá mzda (zaokrouhleno na sta nahoru) (25 128 Kč + 2  I 33 700 Kč I I 262 Kč + 6 282 Kč)                       I      I I----------------------------------------------------------------I-----------I I Daň z příjmu fyzických osob (33 700 Kč x 15% )         I 5 055 Kč I I----------------------------------------------------------------I-----------I I Slevy na dani celkem                      I 2 070 Kč I I----------------------------------------------------------------I-----------I I Záloha na daň z příjmu fyzických osob (5 055 Kč - 2 070 Kč)  I 2 985 Kč I I----------------------------------------------------------------I-----------I I Efektivní sazba daně (2 985 Kč / 25 128 Kč)          I  11,9%  I I----------------------------------------------------------------I-----------I Zdroj: vlastní výpočet autora 
V Česku se efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu liší od rovné 15% sazby daně ze dvou důvodů: uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč a výpočtu daně z příjmu fyzických osob ze „superhrubé mzdy“ (hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance). V ostatních členských zemích OECD se daň z příjmu fyzických osob počítá z hrubé mzdy zaměstnance.
 
Kde je kombinovaná efektivní sazba nejvyšší?
V přiložené tabulce máme uvedenu efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob v členských zemích OECD u svobodného a bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu. Je uvedena kombinovaná sazba daně, neboť v některých zemích se odvádí daň z příjmu fyzických osob nejenom na centrální úrovni, ale i na místní úrovni. Z členských zemí OECD je nejvyšší efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy v Dánsku (35,8%), Islandu (27,9%), Belgii (28,6%), Austrálii (23,1%) a Finsku (22,5%).
Nejnižší efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy v Chile (0,0%), Koreji (5,1%), Polsku (6,9%), Japonsku (7,7%), Izraeli (8,8%) a Mexiku (8,4%).
 
Země mimo Evropu
Při pohledu na tabulku zjistíme, že nižší efektivní zdanění je v mimoevropských členských zemích OECD. Ještě větší rozdíl by byl při zohlednění plateb povinného pojistného. Například v Austrálii odvádí povinné pojistné pouze zaměstnavatel (5,9% z hrubé mzdy zaměstnance). Přestože je tedy v Austrálii vyšší efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob, tak rozdíl mezi hrubou mzdou a čistou mzdou zaměstnance patří mezi nejnižší z členských zemí OECD. Právě u povinného pojistného je značný rozdíl mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi. Občané v evropských zemích se mohou spolehnout na propracovanější sociální politiku. Penze, nemocenské dávky, sociální dávky či podpora v nezaměstnanosti jsou v Evropě vyšší než v mimoevropských zemích. Některé dávky nejsou v mimoevropských zemích ani zavedeny.
 
Chile – minimální zdanění
Jednoznačně nejnižší efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy je v Chile, kde je velmi nízké i povinné pojistné. Celková míra zdanění v Chile dosahuje pouze cca 20% k HDP, což je výrazně méně než v evropských zemích (cca 40% k HDP). Chile je liberální, demokratická a svobodná země, jediná členská země OECD z Latinské Ameriky. Pro zahraniční investory je Chile poměrně atraktivní země, neboť podnikatelské podmínky se každoročně zlepšují. Reformy v posledních letech jsou hodnoceny pozitivně i Světovou bankou. Jedním z důvodů, proč si Chile může dovolit nízké daně, je i minimální veřejný dluh. Chile totiž patří mezi nejméně zadlužené země světa, když podíl zadlužení činí cca 14% k HDP.
 
Daňové trendy
Ve většině členských zemích OECD je zavedeno poměrně značné progresivní zdanění. Např. v USA se federální sazba daně z příjmu fyzických osob pohybuje od 10% do 39,6%. Efektivní zdanění občanů s nadstandardními příjmy je tak ve většině zemí výrazně vyšší než občanů s podprůměrnými příjmy. Přestože se vyspělé země světa potýkají s rostoucím veřejným dluhem a potřebují zvyšovat daňové výnosy, tak zvyšují především nepřímé daně (zejména DPH). Nejvyšší veřejný dluh (dle CIA „The World Factbook“) má z členských zemí EU Řecko (175% k HDP), Itálie (133% k HDP), Portugalsko (128% k HDP), Irsko (124% k HDP), Kypr (113% k HDP), Belgie (102% k HDP), Španělsko (94% k HDP), Francie (93% k HDP). Veřejný dluh Česka činí 49% k HDP. Pro ekonomický rozvoj a zlepšování podnikatelského prostředí je výhodnější zdanění spotřeby než zdanění práce.
     Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob v zemích OECD             (rok 2013, u průměrné mzdy)  I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Země    I Efektivní sazba daně I Země      I Efektivní sazba daně I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Chile    I    0,0%     I Velká Británie I    14,7%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Korea    I    5,1%     I Rakousko    I    16,2%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Polsko   I    6,9%     I Nový Zéland  I    16,9%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Japonsko  I    7,7%     I Maďarsko    I    16,0%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Izrael   I    8,8%     I Nizozemí    I    15,7%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Mexiko   I    8,4%     I Estonsko    I    17,5%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Řecko    I        9,0%     I USA      I    16,9%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Slovensko  I    9,4%     I Španělsko   I    16,6%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Švýcarsko  I    10,9%     I Švédsko    I    18,0%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Portugalsko I    16,2%     I Německo    I    19,1%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Slovinsko  I    11,0%     I Itálie     I    21,5%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Česko    I    11,9%     I Norsko     I    21,4%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Turecko   I    13,5%     I Finsko     I    22,5%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Francie   I    14,6%     I Austrálie   I    23,1%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Irsko    I    14,7%     I Belgie     I    28,6%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Kanada   I    15,3%     I Island     I    27,9%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I I Lucembursko I    17,0%     I Dánsko     I    35,8%     I I-------------I----------------------I----------------I----------------------I Pramen: OECD Tax Database, Table I.5. Average personal income tax and social  security contribution rates 

Související dokumenty