Jak vysoká je efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob?

Vydáno: 7 minut čtení

Zákonem stanovená sazba daně z příjmu fyzických osob a kolik skutečně zaměstnanci na dani z příjmu fyzických osob zaplatí v porovnání s jejich hrubou mzdou se v zemích OECD liší. Kolik skutečně platí na dani z příjmu fyzických osob zaměstnanec s průměrnou mzdou v zemích OECD?

Jak vysoká je efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob?
Petr
Gola
Více než samotná sazba daně z příjmu fyzických osob je pro zaměstnance důležitější efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob, což je poměr mezi daňovou povinností a hrubou mzdou.
 
Proč je efektivní sazba daně nižší?
Efektivní sazba daně z příjmu je nižší než zákonem stanovené sazby daně, protože občané při výpočtu daňové povinnosti uplatňují daňové slevy a nezdanitelné položky. Přestože je v několika členských zemích OECD zavedena sazba daně z příjmu fyzických osob až 40% a více, tak efektivní sazba daně u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je mnohdy výrazně nižší. Sazbě daně z příjmu fyzických osob nad 40% podléhají v členských zemích OECD až nadstandardní příjmy.
Horní sazba daně z příjmu fyzických osob je vyšší než 40% v Chile a Japonsku (40%), Irsku (41%), Řeck