Smlouva o skartaci dokumentů a odpovědnost za likvidaci osobních údajů

Vydáno: 9 minut čtení

Každá účetní jednotka, až už právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pracuje s řadou dokumentů, které musí ze zákona uchovávat po stanovenou dobu. Po uplynutí archivační povinnosti je nutné písemnosti zlikvidovat.

Smlouva o skartaci dokumentů a odpovědnost za likvidaci osobních údajů
JUDr.
Eva
Janečková
Likvidace je jednou z forem zpracování, jak uvádí § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a to součástí velmi důležitou. Likvidací osobních údajů se uzavírá proces jejich zpracování, a je tak
de facto
poslední etapou zpracování. Po provedené likvidaci již osobní údaje nebudou existovat a subjekt, který je zpracovával, přestává být správcem osobních údajů v rozsahu likvidovaných údajů,1) tedy přestává být za jejich zpracování zodpovědný.
Zpracování osobních údajů jako takové je definováno v již zmiňovaném